November 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
October 28, 2018 October 29, 2018 October 30, 2018 October 31, 2018 November 1, 2018 November 2, 2018 November 3, 2018

Reiki II Class

Reiki II Class
November 4, 2018

Reiki II Class

Reiki II Class
November 5, 2018 November 6, 2018 November 7, 2018

FREE - A Taste of Mindfulness

FREE - A Taste of Mindfulness
November 8, 2018 November 9, 2018 November 10, 2018

Bowenwork Community Clinics (held in Durham)

Bowenwork Community Clinics (held in Durham)
November 11, 2018 November 12, 2018 November 13, 2018 November 14, 2018 November 15, 2018 November 16, 2018

Seacoast EFT

Seacoast EFT
November 17, 2018
November 18, 2018 November 19, 2018 November 20, 2018 November 21, 2018 November 22, 2018 November 23, 2018 November 24, 2018
November 25, 2018 November 26, 2018 November 27, 2018 November 28, 2018 November 29, 2018 November 30, 2018 December 1, 2018

Return to calendar